Ce aducem din the eventful London la seminariile Echo Kids

Absolvenții de licee la care sunt predate limbi străine în mod intensiv, căci în facultăți lucrurile se mai schimbă puțin, cunosc prea bine ce înseamnă bucuria unor cursuri opționale care ne îmbogățesc cultura, ne sporesc creativitatea ori ne solicită…fizic, așadar, care ne pun și mintea, și corpul la lucru.

Cursuri care puneau accent pe literatura britanică, pe geografia și istoria Marii Britanii ori pe alte elemente de cultură și civilizație erau completate de cursuri de Teatru. Ne amintim cum “Romeo and Juliet”, “Hamlet” sau “Macbeth” și scene din aceste opere care acum sunt recunoscute internațional ni s-au părut mult mai ușor de înțeles după ce le-am și interpretat.

De altfel, dacă ne gândim că nenumărate elemente au fost pe bună dreptate împrumutate din cultura britanică de către alte culturi, am spune că, pentru început, exercițiile de mimă, pantomimă și, apoi, de teatru merită să fie adoptate în sălile de curs.

Luăm în considerare faptul că Londra, capitala festivalurilor, dedică perioada 11- 29 ianuarie chiar acestor practici. London International Mime Festival este festivalul despre care se spune că amintește o dată pe an că teatrul ar trebui să angajeze toate simțurile unei persoane. Este surprinzător și amuzant, magic și special. Cheamă la mișcare, la expresivitate și inspirație, la improvizație. Face legătura între viață și artă, între corpul fizic și corpul poetic, între mișcare și emoție.

De aceea ne-am hotărât să îi invităm pe elevi la seminarul care îi îndeamnă să fie responsabili creativ și pornim de la tema “Feelings and Emotions”. Începem cu un seminar de mimă și pantomimă și le promitem că vom continua cu mult doritele cursuri de teatru.

0737 769 145