Cursul de limba engleză – mai mult decât un curs de limbă

Se vorbește adesea despre avantajele multiple aduse de învățarea unei  limbi străine, mai ales una de circulație internațională, devenită indispensabilă, așa cum este limba engleză.  Beneficiile asupra creierului sunt incontestabile, fapt demonstrat de numeroasele cercetări din domeniile psihologiei și neuroștiinței, și reiterat de specialiștii în educație. Există nenumărate articole scrise pe această temă, acesta fiind un subiect căruia i s-a acordat atenție și în articolele anterioare, publicate pe blogul nostru.

Pe lângă avantajele la nivel cognitiv asociate procesului de învățare, cursul de limba engleză aduce cu sine cunoștințe care trec mai departe de achizițiile lingvistice. Manualele de la Oxford University Press îi ajută pe copii să dezvolte abilități ce țin de educație în sensul larg și să-și îmbunătățească nivelul limbii totodată. De exemplu, în cadrul cursului Movers o lecție despre numerale conține o secțiune referitoare la fracții. Acesta constituie un prilej pentru unii cursanți să reîntâlnească noțiuni deja familiare într-o altă limbă, în timp ce pentru alții a fost prima oară când s-au întâlnit cu fracțiile, înainte de a le fi prezentate la ora de matematică.

Un alt exemplu este curricula cursului Captain Jack, destinat copiilor cu vârsta de 4-5 ani, care conține noțiuni de vocabular privitoare la spălarea mâinilor, introducând cuvinte precum „clean” (curat), „dirty” (murdar) și sintagma „wash your hands” (spală-te pe mâini). Odată cu învățarea cuvintelor noi, copiii dezvoltă competențe ce țin de igiena personală, autonomie și inițiativa personală. Pe toată durata lui, cursul îmbină asimilarea noțiunilor lingvistice cu importanța cunoașterii mediului înconjurător și a interacțiunii cu acesta. De asemenea, datorită cântecelor precum „Hello song” și „Goodbye song” cursanții se familiarizează cu etapele de început și de încheiere specifice situației de curs, exersând de la vârste fragede atitudini adecvate în cadrul grupului. Jocurile și activitățile în care aceștia își așteaptă rândul, sunt atenți la răspunsurile celorlalți sau alcătuiesc proiecte împreună, toate acestea sunt menite să le dezvolte capacitățile artistice și culturale, în contextul acumulării de vocabular în limba engleză.

Situația este asemănătoare și la cursurile cu copii aflați în ciclul gimnazial. Aceștia se află într-o etapă de dezvoltare în care își doresc să înțeleagă mecanismele care stau în spatele dinamicilor sociale cu care se confruntă în viața de zi cu zi, ca școlari, dar și ca rezidenți ai unei zone, cetățeni ai unei țări, membrii ai unor comunități, fie ele sociale, culturale sau politice.

De exemplu, în cadrul cursului PET cursanții au manifestat curiozități referitoare la subiecte precum Uniunea Europeană și instituțiile acesteia. Este de apreciat faptul că aceștia își doresc să cunoască și să înțeleagă cum funcționează o entitate care are un impact important asupra societății din care fac parte. De asemenea, ei percep cursurile de la Echo și ca pe o oportunitate de a discuta subiecte, care, din păcate, nu sunt (suficient) abordate la școală.

Este imperativ să le insuflăm copiilor aflați deja la vârsta preadolescenței relevanța identității noastre ca cetățeni și să folosim cursul de limba engleză ca un instrument în acumularea de cunoștințe și abilități legate de responsabilitatea civică.

0737 769 145