Etapele studiului unei limbi străine la cei mici

Sigur că un părinte preocupat este întotdeauna îngrijorat de progresul pe care copilul său îl face în învăţarea unei limbi străine, așa că ne-am gândit că o scurtă descriere a mecanismului de asimilare a informațiilor la cei mici ar putea fi utilă.

Copiii sunt în mod natural pregătiţi să înveţe modalități de a comunica. Sunt automotivați să reţină informaţiile fără ca efortul să fie conştient, spre deosebire de adolescenţi sau adulţi unde situaţia stă cu totul altfel. Cei mici au puterea de a imita accentul şi de înțelege regulile de vorbire evidențiate prin jocuri, poezii ori alte activităţi didactice. Pentru ei nu există ideea că a vorbi o limbă străină este dificil, decât dacă au auzit de acest lucru de la un adult (care probabil a învăţat o a doua limbă la o vârstă mai mare şi a avut dificultăţi în această privinţă).

Cei mici trec prin mai multe stadii de învăţare a unei limbi străine și întotdeauna trebuie să ţinem cont, mai întâi, de faptul că abilitatea de a vorbi apare înaintea celei de a citi sau de a scrie, în cazul lor.

Prima etapă prin care orice copil trece atunci când studiază o limbă străină este cea silenţioasă. La fel ca atunci când sunt bebeluşi, micii elevi parcurg o perioadă de învăţare în care ascultă, sunt atenţi la modul în care se face comunicarea şi încearcă să înțeleagă cum pot ajunge ei înșiși să comunice. Acum, micuțul nu trebuie forțat să fie productiv, doar să i se ofere oportunităţi de folosire a limbii.

A doua etapă este cea în care cei mici încep să comunice mai mult sau mai puțin laconic, în funcţie, desigur, și de frecvenţa cu care au loc şedinţele de studiu. Încep să pronunţe cuvinte disparate (ex. cat, house) sau scurte propoziții intens vehiculate de-a lungul orelor (ex. What`s that?, Time to go home! etc.). Această etapă este de durată mai lungă, căci e momentul în care cel mic acumulează elemente de vocabular, ajungând în final să își exprime gânduri.

Etapa finală de învățare este cea de-a treia, în care copilul devine capabil să îşi personalizeze propoziţiile (ex. This is a brown cat, This is my apple, Your cat is brown etc.) de aici începând drumul către utilizarea unor structuri din ce în ce mai complexe.

De aceea, la Echo Kids, am ales ca vizibilitatea să fie una dintre priorități în activitatea desfășurată. Pentru ca nicio etapă de studiu să nu fie forțată ori nepotrivit înțeleasă, comunicăm constant cu părinții micilor noștri elevi ba chiar, în săptămâna dedicată lor, îi invităm să participe.

0737 769 145