Scrierea japoneză și metode eficiente de predare

Limba oficială a Țării Soarelui, japoneza, se remarcă printr-o tradiție culturală bogată, care a influențat în mod direct limba, aceasta remarcându-se prin utilizarea mai multor sisteme de scriere, alături de diferite grade de politețe evidențiate la nivelul limbii.
Limba japoneză dispune de 3 sisteme de scriere, fiecare dintre acestea fiind utilizat într-un anumit context. Hiragana este un sistem de scriere alcătuit din 46 de semne, fiecare dintre acestea reprezentând un sunet sau un grup de sunete. În hiragana se scriu cuvintele neaoșe japoneze sau aspectele gramaticale.
Katakana (46 de semne) este un sistem de scriere destul de nou, secolul al 9-lea, similar ca format cu hiragana, utilizat la scrierea termenilor proveniți din limbile străine (mai puțin chineză) și pentru neologisme.
Kanji este sistemul de scriere complex, împrumutat din China, acum mai bine de 15 secole. Este un sistem de scriere ce conține aproximativ 50.000 de semne ideografice și este cel mai dificil dintre cele 4, fiind, de asemenea, cel mai important dintre acestea. Fiecare dintre ideograme reprezintă, în funcție de context, o silabă, un cuvânt de sine stătător sau chiar o sintagmă.
În contrast cu scrierea, gramatica limbii japoneze este destul de simplă, având reguli concrete și puține excepții, însă dificultățile apar în cadrul exprimării politicoase denumite keigo sau limbajul politicos, care urmează structura ierarhică din societatea japoneză transpunând-o în limbaj. Așezarea pe verticală a societății japoneze reprezintă, de asemenea, o consecință a valorilor culturale nipone, motiv pentru care, este foarte important ca predarea limbii japoneze să se îmbine armonios cu predarea culturii nipone.
Conform cu CEFR şi JFS (Japan Foundation Standard for Japanese Language Education), predarea limbii japoneze trebuie realizată în paralel cu prezentarea noțiunilor culturale care stau la temelia limbii actuale. Astfel, primul pas în achiziția limbii japoneze este ca studentul să parcurgă și să-și însușească sistemele de scriere hiragana și katakana, aproximativ 2000 de caractere kanji, modul în care se pot realiza propozițiile simple în limba japoneze și valorile culturale care determină regulile de scriere și gramaticale din limba japoneză. Însă parcurgerea acestor noțiuni se realizează în mod diferit pentru adulți și copii.
În cadrul cursurilor de limba japoneză pentru copii predate la Echo Kids, limba japoneză este asimilată cu ușurință prin intermediul jocurilor și a activităților pe parcursul cărora se utilizează flashcard-uri. O activitate foarte eficientă pentru memorarea semnelor care alcătuiesc sistemele de scriere hiragana și katakana este desenul și atribuirea de imagini sau elemente familiare ideogramelor respective. De asemenea, simpla memorare a caracterelor nu poate produce rezultate de durată, motiv pentru care, sala de curs este deseori „decorată” cu tot felul de caractere învățate anterior, iar testarea spontană este un bun exercițiu.
Pentru copii, scrierea cu ajutorul complicatelor caractere japoneze este privită ca fiind doar un alt ”alfabet”, similar cu cel pe care îl utilizăm, iar natura sa mai complexă trezește în copii un spirit de competiție, o sete de caractere alcătuite din cât mai multe ”liniuțe”. Pentru adulții care privesc altfel învățarea și scrierea japoneză, katakana, kanji sau hiragana pot părea imposibil de memorat și utilizat în mod natural, însă pentru copii este doar o provocare, o competiție a cunoașterii, atunci când metodele de predare sunt plăcute și incitante.
Lăsând la o parte exotismul limbii japoneze, aceasta este o limbă antrenantă, ce poate deschide orizonturile copiilor prin prezentarea unor valori culturale diametral opuse celor cu care au fost obișnuiți. Închei prin a vă invita să pășiți în lumea celor ”3 alfabete”!

0737 769 145