Suporturi educaționale de bază în învățarea unei limbi străine

Continuăm periplul printre manualele, pardon suporturile educaționale cu ajutorul cărora copiii intră mai ușor în universul limbii engleze.

GRAMMAR FRIENDS 1, 2, 3, 4, 5, 6

Studiul suplimentar este esențial în progresul în cunoașterea unei limbi străine, motiv pentru care manualele Grammar Friends asigură întotdeauna un rezervor întreg de exerciții, în funcție de nivelul cursantului: pentru începători, de pildă, tema “School things” aduce în discuție problemele “What’s this?”, articolele “a”, “an”, “the”, tema “My body” pe acelea ale prezentului simplu, demonstrativelor, pluralului regulat și continuă întocmai, până sunt parcurse cele mai simple și cele mai complexe probleme de gramatică. Astfel, la nivelul unui Grammar Friends 6, prezentul simplu se diferențiază de cel continuu prin excepții de la regulă, prima condițională poate fi completată de timpuri specifice celei de-a doua condiționale în anumite cazuri, apare diateza pasivă, de asemenea vorbirea indirectă și alte structuri specifice limbii engleze oficiale. Și aici, de remarcat corelarea permanentă, fără mediere în limba maternă,  între imagine și cuvânt, între întrebare și răspuns, între cuvânt și parte determinantă adecvată.

ENTER THE WORLD OF GRAMMAR

De la “simple nouns”, “a” și “an”, “this” sau “that”, “wh”- questions, pluraluri neregulate ale substantivelor, peste adjective, verbul “to be”, “to have got” apoi, până la formele afirmative ori negative de prezent continuu. Aceasta, însă, doar la nivelul A, căci de la Book 2 încolo, gama de topicuri abordate este aplicabilă școlarilor buni cunoscători de limbă engleză. Iată câteva: apar “Future Simple”, “Future – Going To”, “Comparison of Adjectives”, “Present Perfect Simple”, “Reflexive – Emphatic Pronouns”, “Articles”, “Modals”, “Conditional Sentences”, “Passive Voice”, ori chiar “Clauses of Time- Clauses of Result”, “Wishes”.

WORD SKILLS

Introducerea în universul cuvintelor din limba engleză revine întotdeauna topicurilor personale, apoi se continuă cu tematici care concernează probleme de ordin general, după cum propun manualele Test Your English Vocabulary in Use ori Oxford Word Skills. Astfel, prin exerciții de tipul “Complete the sentences below”, “Complete the crossword”, “Are the statements correct?”, “Circle the odd word”, “Put the words in the box in the correct column”, “Match the sentences on the right with the sentences on the left”, “Fill the gaps”, cursanții parcurg vocabularul aferent “The Family”, “Describing People”, “Feelings”, “Conversations- Expressions”, “In the kitchen”, “At school and university”,  “In the town and in the countryside”, “Problems at home and at work”, “Global problems”, “Social issues in media”.

Cam atât pentru acum. Săptămâna viitoare luăm la rând limba germană, așa că nu uitați să ne urmăriți blogul!

0737 769 145